Ook veel gezinnen in Raalte in financiële problemen.

Uit landelijke gegevens over schulden en financiële problemen in Nederland van o.a. het NIBUD weten we dat veel gezinnen problemen hebben om rond te komen. Dat is in Raalte niet anders, ook al geldt het als een relatief welvarende gemeente met verhoudingsgewijs weinig mensen in de bijstand. Veel mensen met financiële problemen kloppen voor ondersteuning aan bij Humanitas in Raalte. En die vraag is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen, aldus de voorzitter van Humanitas Raalte Jan Viscaal. Dat valt te lezen in het jaarverslag 2017 dat net uit is. Daarin lezen we dat 1267 inwoners uit Raalte in 2017 hulp kregen van de vrijwilligers van Raalte

 

Ruim 30 vrijwilligers kunnen het werk bijna niet aan.

De inwoners met financiële problemen worden door vrijwilligers geholpen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur of tijdens een periodiek huisbezoek. Op het inloopspreekuur van dinsdagmorgen (van 9 tot 12 uur) komen gemiddeld 50 tot 70 inwoners met hun verhalen over hun situatie en met allerlei vragen over hun inkomen, werk, uitkeringen, belastingen, tegemoetkomingen, betalings-achterstanden , schulden e.d. In 3 teams worden die inwoners dan meteen geholpen, of er wordt
in problematische situaties een vervolgafspraak gemaakt.
De vrijwilligers van de Thuisadministratie helpen burgers die geen overzicht (meer) hebben over hun geldzaken, en zelf hun geldzaken moeten regelen. Dus dat moeten ze leren en daarbij worden ze dan ondersteund door een geschoolde vrijwilliger van Humanitas, totdat ze het zelf kunnen. De vrijwilligers van de Thuisadministratie bezoeken hun deelnemers veelal thuis en in de avonduren naast een normale werkdag.

Dat is dankbaar werk, of zoals een vrijwilliger laatst zei: “ Het is mooi om te zien hoe iemand uit een probleemsituatie komt en zelf de regie neemt over zijn of haar eigen toekomst. Fijn dat je daar een bijdrage aan kunt leveren ”

Ook Humanitas-vrijwilliger worden?    

Neem contact op met Humanitas Thuisadministratie Raalte ( 06 – 48161070). Voor meer info : www.humanitasraalte.nl

Voorzitter Jan Viscaal

Met een vernieuwde website wil Humanitas Raalte toegankelijker worden voor een bredere doelgroep. Door het gebruik van social media en eigen video’s hoopt de organisatie meer jongeren te bereiken en daarnaast ook laaggeletterden beter te kunnen helpen. De vernieuwde site komt 28 maart online.

Veel jongeren kampen met financiële problemen. Oorzaken: het gemak waarmee men geld kan lenen en de verleidingen van online aankopen. Volgens Jan Viscaal, voorzitter van Humanitas Raalte, kan hier iets aan gedaan worden. “Het is belangrijk dat we de problemen op tijd signaleren en hier preventief iets aan doen. Met onze eigen Facebook en Twitter-pagina’s willen we jongeren bereiken, zodat zij sneller contact met ons opnemen voor financieel advies of hulp.”

Niet alleen het gebruik van social media, maar ook een vernieuwde website moet gaan bijdragen aan een ‘fris en modern’ imago. Op de website worden de teksten voorgelezen,
en staan zelfgemaakte video’s om de informatie persoonlijker te maken. Zo wordt de informatie ook toegankelijker voor laaggeletterden.

Ondanks een licht aantrekkende economie leven nog meer dan 1,3 miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens, en hebben veel mensen nog steeds te maken met financiële problemen en oplopende schulden. Soms zijn ze daar zelf schuldig aan omdat ze op te grote voet leven. In veel gevallen is het echter geen keuze, maar overkomt het hen. Door bijvoorbeeld een verandering in de relationele sfeer; verkeerde keuzes in het verleden (bijvoorbeeld een risicovolle hypotheek); verlies van werk of moeite om bij stijgende lasten met een laag inkomen rond te komen.

1.200 deelnemers

Momenteel heeft Humanitas alleen in de gemeente Raalte al ruim 1.200 deelnemers en dat aantal stijgt nog steeds. Naast hulp bij de administratie en financiën, krijgen ze eventueel ook ondersteuning bij de aanvraag van uitkeringen, vrijstellingen en inkomens-aanvullingen zoals: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en belastingaangifte. Zijn de schulden al te hoog, dan kan een schuldenregeling via de GKB (Gemeentelijke KredietBank) vaak uitkomst bieden. Medewerkers van Humanitas kijken dan samen met hun cliënten of die in aanmerking kunnen komen voor een voedselpakket van de Voedselbank Raalte e.o. en kind-voorzieningen (o.a. sportdeelname, schoolkosten ed.) van Stichting Leergeld Salland.

De ondersteuning door Humanitas is gratis en bedoeld voor deelnemers die dat zelf niet kunnen betalen (norm: maximaal 120 procent bijstand). Voorts is de intensieve ondersteuning in principe tijdelijk (maximaal één jaar). Voor informatie en advies kan men terecht op het wekelijkse inloopspreekuur: elke dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur in buurtcentrum De Buut (Zwanenwoerd 1a in Raalte). Voor meer informatie zie vanaf 29 maart www.humanitasraalte.nl, bel naar mob. 06-48161070 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De redactie met v.l.n.r.: Ben Schrijver, Martine Scholten, Marja Maatman en Carlo Beffers.

Het bestuur van Humanitas Raalte is er in geslaagd de redactie van de website samen te stellen. De gloednieuwe redactie bestaat uit 2 mannen en 2 vrouwen.

Martine Scholten, Marja Maatman, Carlo Beffers en Ben Schrijver zullen samen trachten de website levend te houden door op gezette tijden artikelen te plaatsen ten behoeve van de deelnemers. Deze artikelen worden dan automatisch doorgelinkt naar Facebook en Twitter om zo ook de jongeren bekend te maken met wat Humanitas eventueel kan betekenen. Daar kunt u ook met vragen en/of opmerkingen terecht.

Een team van professionele mensen heeft op vrijwillige basis deze site gebouwd. Het is aan de redactie om deze actueel te houden.

Humanitas heeft haar kantoor in De Buut (Swaenewoerd) waar wekelijks ook het spreekuur wordt gehouden.

Onze redactie leden

 • Martine Scholten

  Redactie thuis administratie

 • Ben Schrijver

  Redactie ouderen

 • Marja Maatman

  Redactie algemeen

 • Carlo Beffers

  Redactie algemeen

Raalte is gestart met een aanpak om de problemen van inwoners op het gebied van Zorg (WMO), Jeugdzorg, Werk en Inkomen en Zorg en Veiligheid niet elk apart, maar in samenhang op te pakken. Doel is dat inwoners maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en dan op elkaar afgestemde ondersteuning krijgen

Alle organisaties op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk en inkomen, welzijn en de gemeente Raalte werken met deze nieuwe aanpak via het Kr8plan. Zo’n plan wordt samen met de inwoner gemaakt. Hierbij wordt het principe 'één gezin, één plan, één regisseur' gehanteerd. Onderdeel van dit plan is dat de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk wordt gebruikt en versterkt.

Kr8 van Raalte
De Kr8 van Raalte betekent dat iedereen zo goed mogelijk mee kan blijven doen in de Raalter samenleving. Kr8 van Raalte staat voor een aanpak die aansluit bij de kracht van de samenleving: de kracht van de inwoners, hun sociale netwerk én professionals samen wordt benut voor het oplossen van (hulp)vragen of problemen.

Een Kr8plan is een plan dat de inwoner en professionals samen maken als een inwoner ondersteuning nodig heeft. De inwoner heeft zelf de regie over zijn eigen plan. In het Kr8plan staan afspraken over wat de inwoner zelf kan doen om de vragen of problemen op te lossen, bijvoorbeeld vanuit het eigen sociale netwerk (vrienden, familie en buren). En wat er daarnaast nodig is aan ondersteuning door de gemeente of een andere professional. Ook over het delen van informatie worden samen met het gezin goede afspraken gemaakt.

Eén regisseur
In het plan wordt één regisseur als aanspreekpunt aangewezen, deze regelt de samenwerking tussen de hulpverleners en is contactpersoon voor de inwoner en alle betrokkenen. Medewerkers van de organisaties die meewerken aan het Kr8plan volgen heel 2017 een scholingsprogramma om te leren op dezelfde manier te werken en samen te werken.

De organisaties die meewerken binnen het Kr8 plan zijn: Gemeente Raalte, De Kern, MEE IJsseloevers, Landstede Welzijn, Carinova Mantelzorgondersteuning, Evenmens, Vriendendiensten Deventer, Humanitas en Vluchtelingenwerk. Met andere zorg- en welzijnsorganisaties wordt de samenwerking binnen het KR8plan nog besproken.

De gemeente Raalte gaat op korte termijn een format ontwikkelen voor betere onderwijsbegeleiding en sociale integratie van jongeren die in armoede leven. Hiervoor worden de zogenaamde 'Klijnsma-gelden' ingezet.


De voltallige raad stelde het ontwikkelen van zo'n format onlangs voor aan het college middels een motie. Gevraagd werd de jaarlijkse bijdrage van 111.000 euro, toegezegd door staatssecretaris Klijnsma, te oormerken voor de kansarme jeugd van 0 tot 18 jaar in Raalte die te maken hebben met een achterstand ten gevolge van armoede.

Dat geld zou vervolgens moeten worden gebruikt voor het ontwikkelen van een format voor onderwijsbegeleiding en sociale integratie. Stichting Onderwijsbegeleiding Oost Nederland dient hierbij als voorbeeld. 

Hoewel er al tal van voorzieningen in Raalte zijn om deze jongeren te helpen, ontbreekt er volgens de raadsfracties samenhang. Juist die samenhang waarbij alle betrokken partijen ,waaronder zeker ook het onderwijs, nauw samenerken, zou op dit dossier noodzakelijk zijn.

Wethouder Van Loevezijn herkende zich in de problematiek en stemde in met het voorstel. In juli zal hij het format voorleggen aan de raad, met een plan van uitwerking waarbij ook de inventarisatie die reeds gedaan is onder ketenpartners en jongeren of waar die nog moet plaatst vinden betrokken zal worden.

Over ons

Heb jij het gevoel dat je op financieel gebied wel wat extra hulp kan gebruiken? Twijfel dan niet en kom eens lang bij Humanitas Raalte voor informatie of advies. Wij zijn gevestigd in buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a in Raalte en hebben iedere dinsdag inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Andere dagen op afspraak. Wij helpen je graag!
Zwanenwoerd 1 a 8102 BE Raalte
Let op! “Ingang De Blekstraat”
06 48161070
info@humanitasraalte.nl

Stuur ons een emailCreated by