Wijziging bij kinderopvangtoeslagGeen wijziging doorgegeven van de opvangsoort als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat? Dan zetten wij kinderopvangtoeslag 2019 stop.

Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruikmaakte van dagopvang, dan moeten de opvangsoort en de opvanguren worden gewijzigd. Ouders die deze wijziging nog niet hebben doorgegeven, ontvangen deze week een brief met de mededeling dat de kinderopvangtoeslag over 2019 voor het betreffende kind wordt stopgezet.

Op het moment dat een kind op een basisschool begint, ontvangen wij hiervan een melding van de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor een kind dat naar de basisschool gaat bestaat geen recht meer op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang. Het kind gaat dan meestal naar de buitenschoolse opvang en wordt minder uren opgevangen.

Wat kunt u als organisatie voor de ouders betekenen? Wij verzoeken u ouders erop te wijzen dat zij bij een verandering in de opvangsoort en opvanguren een wijziging van dagopvang naar buitenschoolse opvang moeten doorgeven via Mijn toeslagen.

Via onderstaande link legt de Belastingdienst het een en ander uit:

Lees meer over het doorgeven van wijzigingen bij kinderopvang

Mocht u hier meer over willen weten of begrijpt u niet helemaal wat hier bedoelt wordt, kom dan op het spreekuur of maak een afspraak

Wat moet een kind allemaal leren om op zijn 18e financieel zelfstandig te kunnen functioneren? Welke vaardigheid hoort bij welke leeftijd, en hoe begeleid je je kind als ouder stap voor stap? Het Nibud heeft dit in beeld gebracht zodat u in één oogopslag kunt zien hoe u het kunt aanpakken.

Uw kind zelfstandig met geld: hoe dan?

 

ga naar de link: https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-opvoedwijzer-infographic/

 

 

 

De infographic (die je op de site ook kunt downloaden) laat zien dat een kind elke stap in de financiële opvoeding, ook op jonge leeftijd, nodig heeft om op latere leeftijd met de steeds groter wordende financiële vraagstukken en verantwoordelijkheden om te gaan.

Vaardigheden die o.a. aan bod komen:

 • zakgeld
 • sparen
 • leren pinnen
 • online aankopen doen
 • baantjes
 • administratie

Doe er je voordeel mee

 

 

 

 

 

 

Als je een WW of ZW uitkering hebt moet je aan de eind van de maand het urenbriefje invullen op de site van het UWV (Mijn UWV) daarna wordt pas de uitkering uitbetaald.

Soms vraagt het UWV ook nog andere zaken, bijvoorbeeld over het solliciteren en dergelijke.

Daarom na aanvraag WW graag elke week bij op Mijn UWV (met je Digid code) kijken of je nog aanvullende gegevens moet aan leveren.

Als deze gegevens niet worden aangeleverd of je onderneemt niet de gevraagde acties dan komt de uitbetaling van je uitkering in gevaar.

Lukt je dat niet kom dan op het spreekuur, dan helpt Humanitas je daarmee.

Kosten afval 2019 in de gemeente Raalte

De afvalstoffenheffing wordt in 2 delen in rekening gebracht. Het 1e deel bestaat uit het basistarief. Hiervoor kunt u 6 keer de grijze restafvalcontainer aan de weg zetten. Daarbij maakt het niet uit of de container halfvol of helemaal vol is. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Zet u de grijze container vaker aan de weg dan wordt dat in rekening gebracht volgens onderstaand tarief. Na afloop van het jaar ontvangt u het 2e deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

TIP: zet de containers dus niet half vol aan de weg maar pas als hij helemaal vol is.

Op de Rova afvalkalender (www.rova.nl/) kunt u zien wanneer de lediging bij u plaats vindt.

Als u de aanslag afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag eventueel hulp in van Humanitas.

2019

Het basistarief voor de afvalstoffenheffing per perceel bedraagt € 109,44Basistarief voor huishoudens in het buitengebied en hoogbouw € 99,36

Ledigingstarieven containers:

 • Container van 240 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 9,21
 • Container van 140 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 5,63
 • Container van 40 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 2,10
 • Container fruit- en tuinafval is gratis
 • Container voor plastic, blik en sap pakken is gratis.

Ondergrondse systemen

 • per aanbieding een bedrag van € 1,11

We hebben allemaal via krant-radio-tv kunnen horen en lezen dat de energiekosten(elektriciteit en gas)  in 2019 fors hoger zullen uitvallen.

Per maand kan dat wel zo’n 20,00 tot 30,00 meer zijn dan in 2018.

We adviseren iedereen dan ook om goed naar het voorschot van 2019 te kijken en zo nodig aan te passen. Hiermee voorkom je dat er volgend jaar een groot bedrag nabetaald moet worden.

Neem hiervoor contact op met je energiemaatschappij.

Lukt je dat niet kom dan op het spreekuur of vraag het de vrijwilliger die bij je thuis komt.

Humanitas Raalte.

Over ons

Heb jij het gevoel dat je op financieel gebied wel wat extra hulp kan gebruiken? Twijfel dan niet en kom eens lang bij Humanitas Raalte voor informatie of advies. Wij zijn gevestigd in buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a in Raalte en hebben iedere dinsdag inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Andere dagen op afspraak. Wij helpen je graag!
Zwanenwoerd 1 a 8102 BE Raalte
Let op! “Ingang De Blekstraat”
06 48161070
info@humanitasraalte.nl

Stuur ons een emailCreated by