Eénmalige energietoeslag


De energieprijzen zijn flink gestegen. Dat merken steeds meer mensen in hun portemonnee. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom in 2022 een eenmalige energietoeslag. Het Rijk heeft de eenmalige energietoeslag van € 800 verhoogd naar € 1300. Daarnaast kunnen nu ook inwoners met een inkomen van 120% tot 130% van de bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag van € 500 aanvragen. Ook studenten komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag.


De energietoeslag automatisch ontvangen


Sommige inwoners zijn al bekend bij de gemeente Raalte en ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven de energietoeslag dus niet aan te vragen. Dit geldt voor jou als je:
• al eerder (een gedeelte van) de energietoeslag hebt ontvangen;
• de energietoeslag al eerder hebt aangevraagd, maar deze is afgewezen omdat je niet aan de inkomensvoorwaarden voldeed. Wij bekijken je aanvraag opnieuw. Wanneer je nu wel aan de voorwaarden voldoet dan ontvang je de energietoeslag alsnog. Je ontvangt hierover een brief;
• een uitkering van de gemeente Raalte ontvangt (Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ);
• dit jaar bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of de Meedoen regeling 18+ hebt ontvangen;
• bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.


De energietoeslag aanvragen
Mensen uit de gemeente Raalte die een ander laag inkomen hebben komen ook in aanmerking voor de energietoeslag. Denk aan inwoners met een laag inkomen uit werk, of met een Wajong-uitkering, WW-ers en AOW-ers zonder of met een klein pensioen. Deze groep inwoners moet de toeslag zelf aanvragen.
Eerst was de eenmalige energietoeslag alleen voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Maar ook inwoners die daar net boven vallen kunnen in de knel raken door hoge energiekosten. De gemeente Raalte ondersteunt ook deze groep. Inwoners met een inkomen van 120% tot 130% van de bijstandsnorm kunnen een eenmalige energietoeslag van € 500 aanvragen.
Je hebt recht op de energietoeslag van de gemeente Raalte als je op de aanvraagdatum:
• 21 jaar of ouder bent; en
• in de gemeente Raalte woont en energiekosten maakt; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en
• een laag inkomen hebt (het (gezamenlijke) inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm die op jouw situatie van toepassing is).
Voor de aanvraag van de energietoeslag wordt er niet gekeken naar eigen vermogen. Hieronder staan in de tabel de bedragen. Dit zijn netto bedragen zonder vakantiegeld.
Overzicht bijstandsnormen per 1 juli 2022:

100%   120%  130%
Alleenstaande/ alleenstaandeouder, 21 jaar tot AOW-leeftijd

100%:  € 1.046,73 120%:  € 1.256,07  130%:  € 1.360,75


Gehuwden, beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd                   

100%: € 1.495,33  120%:  € 1.794,39  130%:  € 1.943,93


Alleenstaande/ alleenstaande ouder, vanaf AOW-leeftijd

100%:  € 1.164,39  120%:  € 1.397,26  130%: € 1.513,71


Gehuwden,  waarvan één of beide partners de AOW-leeftijd hebben:

100%:  € 1.577,34  120%:   € 1.892,80 130%:  € 2.050,55


Je hebt geen recht op de energietoeslag als je op de aanvraagdatum:
• 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
• in een (zorg)instelling of opvanghuis woont; of
• je alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt; of
• geen energiekosten maakt.

 

Over ons

Heb jij het gevoel dat je op financieel gebied wel wat extra hulp kan gebruiken? Twijfel dan niet en kom eens lang bij Humanitas Raalte voor informatie of advies. Wij zijn gevestigd in buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a in Raalte en hebben iedere dinsdag inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Andere dagen op afspraak. Wij helpen je graag!
Zwanenwoerd 1 a 8102 BE Raalte
Let op! “Ingang De Blekstraat”
06 48161070
info@humanitasraalte.nl

Stuur ons een emailCreated by