Beschrijving:

In de gemeente Raalte wordt gestart met een Scheidings-informatie-Spreekuur, afgekort SinS. Het is een informatief en preventief inloopspreekuur voor mensen van wie het huwelijk/de relatie eindigt of dreigt te eindigen. Het spreekuur wordt bemand door Humanitas en Maatschappelijk Werkers van de Kern, in samenwerking met advocaat Mr. Schoemakers van SchoebroekAdvocaten uit Raalte. Hierdoor kunnen wij inwoners breed informeren als het gaat om vragen rondom een relatie-beëindiging. Het spreekuur start in januari 2020. SinS is toegankelijk voor alle inwoners van Raalte. Wij onderschrijven de tekst: ‘Scheiden doe je samen’. Het heeft dan ook altijd de voorkeur dat (scheidende) stellen gezamenlijk ons spreekuur bezoeken. Is dit niet mogelijk, dan is uiteraard iemand ook alleen welkom. Bezoek aan het SinS is voor iedereen gratis!

Doel:

Het voorkomen/verminderen van financiële, praktische, juridische, psychosociale en emotionele problemen voor ouder en kind, ten gevolge van een relatie-beëindiging. Daarnaast het versterken van de eigen regie en het krijgen van zicht op de consequenties van de relatie-beëindiging. De volgende thema’s kunnen aan bod komen tijdens een bezoek aan het SinS:

 

 • Financiële gevolgen
 • Gezamenlijk ouderschap
 • Juridische gevolgen
 • Praktische gevolgen
 • Te ondernemen acties en eigen regie
 • Benodigde hulp

 scheiden

 

Onderbouwing:

Ook in Raalte vinden regelmatig relatie-beëindigingen plaats. Vaak zijn hier kinderen bij betrokken. Ook lopen deze relatie-beëindigingen regelmatig hoog op, kinderen zijn hier zeker de dupe van. Een bezoek aan het SinS geeft Informatie en Kennis, Eigen regie, Verantwoordelijkheid, Bezinning en Inzicht, waardoor er meer zicht komt op de gevolgen van de eventuele keuze te gaan scheiden en de te ondernemen acties. Wij denken dat situaties hierdoor minder kans krijgen om uit de hand te lopen, wat zowel ouders als kinderen ten goede komt.

Denkbaar is dat na het bezoeken van het SinS mensen er voor kiezen de relatie nog een kans te geven. Mochten relatiegesprekken aan de orde zijn, dan kan dit bij de Kern worden opgestart.

 

 

 

 

 

Praktisch:

 • SinS 2x per maand op de maandagochtend van 9:30 tot 10:30 uur:

Datum:

Aanwezig:

   

27 januari

Humanitas

De Kern

10 februari

Humanitas

Advocaat

De Kern

24 februari

Humanitas

De Kern

09 maart

Humanitas

Advocaat

De Kern

23 maart

Humanitas

De Kern

06 april

Humanitas

Advocaat

De Kern

20 april

Humanitas

De Kern

04 mei

Humanitas

Advocaat

De Kern

18 mei

Humanitas

De Kern

15 juni

Humanitas

Advocaat

De Kern

29 juni

Humanitas

De Kern

 • Locatie Kulturhus Raalte, Passage 10 in Raalte
 • Eerste SinS op 27 januari 2020 09:30-10:30 uur
 • Vrije inloop, melden op de 2e verdieping
 • Indien gewenst kan er snel gestart worden met Mediation via Schoebroek Advocaten
 • Een bezoek aan het SinS is voor iedereen gratis
 • Als na het bezoek aan het SinS een traject via Mediation of Advocatuur wordt gestart, wordt hiervoor het normale tarief gerekend
 • Een traject Mediation of Advocatuur is ook mogelijk met een toevoeging

Over ons

Heb jij het gevoel dat je op financieel gebied wel wat extra hulp kan gebruiken? Twijfel dan niet en kom eens lang bij Humanitas Raalte voor informatie of advies. Wij zijn gevestigd in buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a in Raalte en hebben iedere dinsdag inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Andere dagen op afspraak. Wij helpen je graag!
Zwanenwoerd 1 a 8102 BE Raalte
Let op! “Ingang De Blekstraat”
06 48161070

Stuur ons een emailCreated by