Wijziging bij kinderopvangtoeslagGeen wijziging doorgegeven van de opvangsoort als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat? Dan zetten wij kinderopvangtoeslag 2019 stop.

Als een kind voor het eerst naar de basisschool gaat en eerder gebruikmaakte van dagopvang, dan moeten de opvangsoort en de opvanguren worden gewijzigd. Ouders die deze wijziging nog niet hebben doorgegeven, ontvangen deze week een brief met de mededeling dat de kinderopvangtoeslag over 2019 voor het betreffende kind wordt stopgezet.

Op het moment dat een kind op een basisschool begint, ontvangen wij hiervan een melding van de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor een kind dat naar de basisschool gaat bestaat geen recht meer op kinderopvangtoeslag op basis van dagopvang. Het kind gaat dan meestal naar de buitenschoolse opvang en wordt minder uren opgevangen.

Wat kunt u als organisatie voor de ouders betekenen? Wij verzoeken u ouders erop te wijzen dat zij bij een verandering in de opvangsoort en opvanguren een wijziging van dagopvang naar buitenschoolse opvang moeten doorgeven via Mijn toeslagen.

Via onderstaande link legt de Belastingdienst het een en ander uit:

Lees meer over het doorgeven van wijzigingen bij kinderopvang

Mocht u hier meer over willen weten of begrijpt u niet helemaal wat hier bedoelt wordt, kom dan op het spreekuur of maak een afspraak

Over ons

Heb jij het gevoel dat je op financieel gebied wel wat extra hulp kan gebruiken? Twijfel dan niet en kom eens lang bij Humanitas Raalte voor informatie of advies. Wij zijn gevestigd in buurtcentrum De Buut, Zwanenwoerd 1a in Raalte en hebben iedere dinsdag inloopspreekuur van 9.00 – 12.00 uur. Andere dagen op afspraak. Wij helpen je graag!
Zwanenwoerd 1 a 8102 BE Raalte
Let op! “Ingang De Blekstraat”
06 48161070

Stuur ons een emailCreated by